Utbildning

Högskoleresultat

Kurser ingående i ingenjörsexamen, avlagd vid Högskolan i Gävle och utfärdad 1996-08-02. (Huvudämne: Datavetenskap)

Kurs Nivå Poäng Avslutad
Datavetenskap
Datalogi och Pascal A 4p HT93
Systemering A 4p HT93
Objektorienterad programmering C++ A 5p VT94
Datorsystem A 5p HT94
Cobol programmering B 5p HT94
Programmering I A 5p HT94
Operativsystem/skal/datakommunikation A 5p HT94
Datakommunikation B 5p VT95
Datorarkitektur B 5p VT95
Algoritmer och datastrukturer B 5p HT95
Computational geometry C 5p HT95
Computer graphics B 5p HT95
Kompilatorteknik C 5p HT95
Databasteknik och frågespråk B 5p VT96
Examensarbete för ingenjörsutbildning B 10p VT96
Matematik
Propedeutisk kurs i matematik A 1p HT93
Linjär algebra A 3p HT93
Analys I A 3p HT93
Analys II A 4p VT94
Transformmetoder A 2p VT94
Statistik A 2p VT94
Diskret matematik A 3p VT95
Elektronik
Ellära A 4p HT93
Elektronik A 4p VT94
Digitalteknik A 4p VT94
Styr- och reglerteknik A 5p HT94
Mikrodatorteknik B 5p VT95
Processreglering B 3p VT95
Elektrisk mätteknik B 5p HT95
Övrigt
Ordbehandling A 1p HT93
Kommunikation A 2p HT93
Summa: 129p  

Fristående kurser på Högskolan i Gävle påbörjade 2004-08-30.

Kurs Nivå Poäng Avslutad
Datavetenskap
WWW-teknik, design och konstruktion I A 5p HT04
WWW-teknik, design och konstruktion II A 5p HT04
Interaktiv www-hantering A 5p HT04
Scriptspråk i webbmiljö A 5p VT05
Objektorienterad programmering i Java A 5p VT05
Deklarativ programmering B 5p VT05
Introduktion till IT-systemsäkerhet B 5p HT05
Matematik
Introduktion till Maple A 5p HT04
Matematik för datorgrafik I A 5p VT05
Matematik för datorgrafik II A 5p VT05
Grundkurs i matematisk statistik A 5p HT05
Diskret Matematik II A 5p HT05
Summa: 60p